Đóng gạch cùng em thiên thần lồn to Mika Nakagawa, chốn, so với em nó tốt nghiệp chuyên ngành thì không cách nào so sánh được, điều kiện của Mika Nakagawa chỉ có một, em nó bái ông ta làm thầy dạy, để cho ông đem những phương thuốc bí truyền với cách dùng thuốc chữa bệnh truyền lại cho em nó, xem như là hoàn thành tâm nguyện cho ông, như thế nào được không. Há, là chuyện như thế này à, nhưng Mika Nakagawa tốt nghiệp trường y, đang học lấy bằng thạc sĩ, xvideos anh để cho Mika Nakagawa đi bái một ông thầy thuốc đông y làm thầy, nếu là truyền đi.. Bác sĩ Phương, Mika Nakagawa nói cho em nó biết, em nó không cần nói cho Mika Nakagawa nghe những đạo lý lớn …